Sklenářství COMON

Co není závada

ZA ZÁVADU NELZE POVAŽOVAT

» Výskyt interferencí

U izolačního dvojskla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Efekt dvojskel

Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty, tlak vzduchu vznikají krátkodobé konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Anizotropie u tvrzených skel

Vzniká u skla, které bylo ošetřeno předpínacím procesem. Rozdílnými zónami napětí vzniká dvojitý lom světelných paprsků, zviditelňují se spektrálně barevné kruhy, motivy mraků apod.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Kondenzace na vnějších plochách

Tvorba kondenzátu na ploše izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou „U”, vlhkostí vzduchu a vnitřní a vnější teplotou. Vznik kondenzátu je podporován omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního skla se zvýšenou tepelnou izolací se může krátkodobé tvořit vodní kondenzát na venkovní straně skla, zejména při vysoké venkovní vlhkosti a vyšší teplotě vzduchu, než je teplota povrchu skla.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Smáčivost skel

Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Izolační sklo s meziskelními příčkami

Z hlediska estetiky a rozdělení plochy se používají dělící okrasné mřížky (šprosny), které jsou různých šířek a tloušťek v široké škále.
Rezonování mřížek při manipulaci s okny, dveřmi nebo při projíždění těžkých automobilů po blízké komunikaci není na závadu a vyplývá to z technologie výroby a použitých materiálů. K rezonování dojde za určitých podmínek vždy.

K omezení rezonování se používaly bumpony – silikonové čočky, které se nalepují na křížení mřížek.

Při použití bumponů může dojít:

  • ke stlačení bumponu až po jeho popraskání
  • posunutí po oblém povrchu mřížky, výjimečně až k jeho spadnutí
  • vlivem UV záření může dojít k jejich nažloutnutí

V žádném případě není narušena užitná hodnota izolačního skla nebo jeho tepelně izolační vlastnosti. Jakýkoliv vložný prvek (mřížka nebo DUPLEX) zhoršují hodnotu koeficientu prostupu tepla. Z podstaty těchto prvků vyplývá, že tvoří tepelný most uprostřed izolačního skla. Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí.
Od 1. 9. 2005 nebude naše společnost bumpony instalovat standardně, pouze na písemné vyžádání zákazníka.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

» Prasklina ve skle

Hlavní příčinou je zejména nesprávné skladování a manipulace u odběratele (na stavbách, přeprav horizontální poloze atd.), nesprávný způsob zasklívání, špatně určená šíře izolačního skla vzhledem k šíři zasklívací polodrážky (malá vůle), při aplikaci vnějších folií, lepených lišt. Také tepelně indukované napětí, nebo pohyb konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání, mohou vést k lomu skla. Izolační skla s duplexem nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází ke konkávnímu prohnutí) a tím prasknutí pod duplexem. Pokud by bylo pnutí, nebo prasknutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat a neprošlo by lisem,kde je tlak 3,5 barů.
Popsané jevy nejsou důvodem k reklamaci v rámci naší záruky.

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

COMON s.r.o.

Adresa:

Praha 1, Václavské náměstí

Telefonní kontakt

+420 777 888 999

Email:

mail@mail.cz