Sklenářství COMON

Výměna izolačních skel

Proč měnit izolační dvojskla:

Výměna starých izolačních skel za nová sníží spotřebu energií a při vhodném výběru složení mohou snížit prostup hluku nebo prostup sluneční energie. Výměna je vhodná u izolačních skel starších 12 let
Izolační skla se začala vyrábět koncem osmdesátých let a od té doby technologie výroby výrazně postoupila. Zprvu se vyráběla dvojskla s koeficientem prostupu tepla (dále jen Ug) 2,9 W/(m2*k). Od poloviny devadesátých let se začala pro výrobu dvojskel používat skla s tzv. „tvrdou“ pokovenou vrstvou, která měla Ug 1,5 W/(m2*k). V druhé polovině devadesátých let byla vyvinuta tzv. „měkká“ pokovená vrstva a meziskelní prostor se začal plnit inertním plynem (Argon, Krypton). Plyn v meziskelním prostoru působí jako ochrana účinnější „měkké“ pokovené vrstvy a zároveň snižuje Ug takto vyrobeného dvojskla na 1,1 W/(m2*k).

Plyn v izolačním skle:

I při použití nejmodernějších materiálů a technologií plyn z meziskelního prostoru uniká.
Maximální množství úniku plynu z meziskelního prostoru izolačního skla je stanoveno normou ČSN EN 1279–3.
Maximální přípustný únik plynu je stanoven do 1% ročně. Naše společnost používá pro výrobu izolačních skel výhradně certifikované materiály od renomovaných společností. Tím dosáhneme mnohem menšího úniku inertního plynu z meziskelního prostoru než stanovuje výše uvedená norma.
Proto je vhodné zvážit výměnu původních izolačních skel, která jsou starší 12 let. Tato izolační skla již nemají původní tepelně izolační vlastnosti.

Trojskla:

Další možností, jak zlepšit izolační vlastnosti Vašich oken je výměna dvojskel za trojskla. Trojskla se vyrábí s dvěma měkkými pokovenými vrstvami a plynem ve dvou komorách, tímto je dosaženo Ug=0,5 W/(m2*k).
Při výměně dvojskel za trojskla je nutné zohlednit několik technických aspektů. Naši pracovníci Vám vše rádi vysvětlí.
V případě zájmu o výměnu dvojskel za trojskla, je nutné, abyste oslovili svého dodavatele oken. Je nutné u něj zajistit dodání nových zasklívacích lišt (rozměry jsme schopni Vám upřesnit) a zjistit nosnost použitého kování.

Orientační rozměry jednotlivých skel

Rozměry udávejte v mm(milimetry)!

 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Výkres nebo fotografie

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

COMON s.r.o.

Adresa:

Luka nad Jihlavou, U Cihelny 736

Telefonní kontakt

+420 567 219 112

Email:

info@sklenarstvi.cz