Výroba izolačních skel
  • Klademe důraz na kvalitní materiály
  • V průběhu výroby provádíme řadu zkoušek a kontrol
  • Vysoká životnost izolačních skel
  • Jsme držitelem certifikátu řízní jakosti ISO 9001:2009
  • Vlastníme oprávnění užívat značku OSVĚDČENO
    PRO STAVBU, ČESKÁ KVALITA A CE

CO JE TO IZOLAČNÍ SKLO?

Izolační skla jsou tvořena dvěma nebo třemi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost určuje použití různě širokého distančního profilu.

Naše společnost Sklenářství COMON používá při výrobě izolačních skel distanční profily z plastu nebo ušlechtilé oceli.

Tloušťka izolačního skla se pohybuje v rozmezí cca 14 až 50 mm (v některých případech i více).

Profil je plněn vysoušecím prostředkem, který zamezuje kondenzaci vlhkosti v meziskelní dutině.

PLYN V IZOLAČNÍM SKLE

Jak rychle uniká plyn z izolačního skla?

Množství úniku plynu z meziskelního prostoru izolačního skla je přísně sledováno normou ČSN EN 1279–3.

Maximální přípustný únik plynu je stanoven do 1% ročně. Naše společnost používá pro výrobu skel výhradně certifikované materiály, které zaručují únik plynové náplně od 0,4 do 0,7 % za rok.

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat.